More about us

HVA ER KOGGER?

Kogger er et hylster eller en rørformet beholder til å ha piler i. Det bæres av en bueskytter på ryggen for at pilene skal være lett tilgjengelige.

KOGGER AS har samlet mange ‘piler’ eller kompetanseområder innen salg, markedsføring og leveranse av IT-tjenester for SMB som vi ønsker å dele med deg for at du skal treffe ‘blink’ med dine strategier.

Har du lyst til å erfare hvordan smart pakketering kan hjelpe dine kunder å fokusere på verdi fremfor pris?

Vi har ‘beste praksis’ på dette i vårt KOGGER!

Ville det vært lettere for deg å sette priser på websiden dersom du fikk overbevisende argumenter for at det er lurt og vi viste deg hvordan?

Vi har argumenter og verktøy for dette i vårt KOGGER!

Ville din organisasjon hatt glede av å lære mer om hvordan et tydelig verdibudskap og tilhørende mersalg kan styrke konkurranseevnen?

Vi har metodikk og eksempler på dette i vårt KOGGER!